Starbucks Bà Triệu

Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam

Hạng mục công việc: Thi công nội thất, cung cấp đồ gỗ nội thất