Le Morne Peninsula | Mauritius

St. Regis Mauritius Resort

Địa điểm: Le Morne Peninsula, Mauritius

Hạng mục công việc: cung cấp đồ gỗ nội thất