Saigon | Vietnam

Square One

Địa điểm: Sài Gòn, Việt Nam

Kiến trúc sư: Super Potato

Hạng mục công trình: Thi công nội thất, cung cấp đồ nội thất lắp đặt và đồ nội thất rời