Sai Gon | Viet Nam

Shell Việt Nam

Địa điểm: Sài Gòn, Việt Nam

Kiến trúc sư: Ipartnership

Hạng mục công trình: Cung cấp đồ nội thất rời