Ho Chi Minh City | Vietnam

Runam Boutique Takashimaya

Địa điểm: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hạng mục công việc: Thiết kế và thi công nội thất, cung cấp đồ gỗ nội thất