Hanoi | Vietnam

RuNam Bistro Nhà Thờ

Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam

Hạng mục công việc: Thiết kế nội thất, thi công hoàn thiện nội thất, cung cấp đồ gỗ nội thất