Kuwait

Regency Palace Kuwait

Địa điểm: Kuwait

Hạng mục công việc: Cung cấp đồ gỗ nội thất