Phan Thiet | Viet Nam

Địa điểm: Phan Thiết, Việt Nam

Hạng mục công việc: Thiết kế và thi công nội thất, cung cấp đồ gỗ nội thất