Saigon | Vietnam

Procter & Gamble Việt Nam

Địa điểm: Sài Gòn, Việt Nam

Kiến trúc sư: OUT-2 Design

Hạng mục công trình:  Cung cấp đồ nội thất rời