Vietnam

Nhà Riêng Biệt Thự

Địa điểm: Các thành phố lớn tại Việt Nam

Hạng mục công trình: Thiết kế và thi công nội thất, cung cấp đồ nội thất lắp đặt và đồ nội thất rời