St.Kitts & Nevis

Khu Nghỉ Dưỡng Park Hyatt St. Kitts Christophe Harbour

Địa điểm: St.Kitts & Nevis

Hạng mục công việc: Thi công hoàn thiện nội thất, cung cấp lắp đặt đồ gỗ nội thất.