Sapa | Vietnam

Địa điểm: Sapa, Việt Nam

Hạng mục công việc: Thiết kế nội thất, trang trí nội thất, gia công & cung cấp đồ nội thất rời