Singapore

Nhà Hàng Nuoc

Địa điểm: Singapore

Hạng mục công việc: thi công trang trí nội thất, cung cấp đồ gỗ nội thất