Saigon | Vietnam

Nhà Hàng Maxim’s Nam An

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hạng mục công việc: thi công trang trí nội thất, cung cấp đồ gỗ nội thất