Phnom Penh | Cambodia

Nhà hàng Khéma

Địa điểm: Phnom Penh, Cambodia

Hạng mục công việc: Thi công và cung cấp đồ gỗ nội thất