Hanoi | Vietnam

Nhà Hàng Hương Vị Xưa

Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam

Thiết kế: Halo Designs

Hạng mục công việc: Thi công nội thất, cung cấp đồ gỗ nội thất