Hanoi | Vietnam

Nhà hàng Cielo Bar

Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam

Hạng mục công việc: Thiết kế nội thất, thi công trang trí nội thất, cung cấp đồ gỗ nội thất