Saigon | Vietnam

Nhà Hàng Boudoir Lounge

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam , Việt Nam

Kiến trúc sư: Blueplate Studios

Hạng mục công trình: Thi công nội thất, cung cấp đồ nội thất lắp đặt và đồ nội thất rời