Saigon | Vietnam

Nhà hàng An Viên

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hạng mục công việc: Thi công trang trí nội thất, cung cấp đồ gỗ nội thất