Siem Reap | Cambodia

Địa điểm: Phnom Penh, Cambodia

Hạng mục công việc: Thi công nội thất, cung cấp nội thất rời