Hanoi | Vietnam

Văn Phòng Mekong Capital Hanoi

Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam

Hạng mục công việc: Thi công hoàn thiện nội thất, cung cấp lắp đặt đồ gỗ nội thất