Saigon | Vietnam

Lý Club

Địa điểm: Sài Gòn, Việt Nam

Hạng mục công trình: Thiết kế và thi công nội thất, cung cấp đồ nội thất lắp đặt và đồ nội thất rời

Kiến trúc sư: AA Corporation