Saigon | Vietnam

Loewe Khách Sạn Rex

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hạng mục công việc: thi công hoàn thiện nội thất