Singapore

Khu nghỉ dưỡng Amara Sanctuary Sentosa

Địa điểm: Singapore

Hạng mục công việc: Cung cấp đồ gỗ nội thất rời