Siem Reap | Cambodia

Khu nghỉ dưỡng Amansara

Địa điểm: Siem Reap, Cambodia

Hạng mục công việc: Cung cấp đồ gỗ nội thất rời