Khách Sạn Westbury Mayfair

Địa điểm: Luân Đôn, Vương Quốc Anh

Hạng mục công trình: Đồ nội thất rời