New York | USA

Khách Sạn Trump Soho

Địa điểm: New York, USA

Hạng mục công việc: Cung cấp đồ gỗ nội thất