Sai Gon | Viet Nam

Sofitel Plaza Sài Gòn

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hạng mục công việc: Thiết kế nội thất, thi công nội thất, cung cấp đồ gỗ