Hanoi | Vietnam

Khách Sạn Pullman Hanoi

Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam

Hạng mục công việc: Thi công nội thất, Đồ gỗ và đồ nội thất rời