Hanoi | Vietnam

Khách Sạn Maison D’ Hanoi Hanova

Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam

Hạng mục thi công: Thiết kế nội thất, thi công nội thất, cung cấp đồ gỗ nội thất