Saigon | Vietnam

Khách Sạn Liberty Centre Saigon Citypoint

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thiết kế nội thất: Kaze Interior Design

Hạng mục công việc: Thi công nội thất, cung cấp đồ gỗ nội thất