Beirut | Lebanon

Khách Sạn Le Gray

Địa điểm: Beirut, Lebanon

Kiến trúc sư: Fox Linton Associates

Hạng mục công trình: Cung cấp đồ nội thất rời