Hue | Vietnam

Khách Sạn Imperial - Huế

Địa điểm: Huế, Việt Nam

Hạng mục công việc: Thi công hoàn thiện nội thất, cung cấp đồ gỗ nội thất