Phnom Penh | Cambodia

Khách sạn Hyatt Regency Phnom Penh

Địa điểm: Phnom Penh, Cambodia

Hạng mục công việc: Thi công hoàn thiện nội thất, cung cấp lắp đặt đồ gỗ nội thất