Danang | Vietnam

Khách sạn Grand Mercure Đà Nẵng

Địa điểm: Đà Nẵng, Việt Nam

Hạng mục công việc: Cung cấp đồ gỗ nội thất