Khách sạn Crowne Plaza Vientiane

Địa điểm: Viêng Chăn, Lào

Hạng mục công việc: Thi công hoàn thiện nội thất, cung cấp đồ gỗ nội thất