London | Anh

Khách sạn Claridge's

Địa điểm: London, Anh

Hạng mục công việc: Cung cấp đồ gỗ nội thất