Ho Chi Minh City | Vietnam

Khách sạn Caravelle Saigon

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hạng mục công việc: Thi công nội thất