Hanoi | Vietnam

JW Cafe

Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam

Hạng mục công việc: Thi công trang trí nội thất, cung cấp đồ gỗ nội thất