Phnom Penh | Cambodia

Hôtel KVL

Địa điểm: Phnom Penh, Cambodia

Hạng mục công việc: Thi công, lắp đặt , và cung cấp đồ gỗ nội thất

Photo bởi Robert Kleiner