Hanoi | Vietnam

Bvlgari Tràng Tiền Plaza

Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam

Hạng mục công trình: thi công nội thất, cung cấp nội thất rời