Saigon | Vietnam

Christian Louboutin

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hạng mục công trình:  Thi công nội thất và cung cấp đồ nội thất lắp đặt