Saigon | Vietnam

Chanel

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hạng mục công trình: Thi công nội thất, cung cấp đồ nội thất lắp đặt