Hanoi | Vietnam

Cartier Tràng Tiền Plaza

Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam

Hạng mục công việc: Thi công nội thất