Ho Chi Minh City | Vietnam

Café Terrace - Nguyễn Đức Cảnh

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hạng mục công việc: Thiết kế nội thất, thi công hoàn thiện nội thất, cung cấp lắp đặt đồ gỗ nội thất