Hanoi | Vietnam

Café Terrace Hà Nội

Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam

Hạng mục công việc: Thiết kế & thi công hoàn thiện nội thất, cung cấp đồ gỗ nội thất