Portsmouth | Dominica

Cabrits Resort & Spa Kempinski

Địa điểm: Portsmouth, Dominica

Hạng mục công việc: Thi công hoàn thiện nội thất, Cung cấp lắp đặt đồ gỗ nội thất