Saigon | Vietnam

Bitexco Tower Skydeck

Địa điểm: Sài Gòn, Việt Nam

Kiến trúc sư: HBA Singapore

Hạng mục công trình: Thi công nội thất, cung cấp đồ nội thất lắp đặt