Phan Thiet | Viet Nam

Anam Mũi Né

Địa điểm: Phan Thiết, Việt Nam

Hạng mục công việc: Thi công hoàn thiện nội thất, cung cấp đồ gỗ nội thất