Hanoi | Vietnam

Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam

Hạng mục công việc: Thiết kế và thi công nội thất, cung cấp đồ gỗ nội thất